Družina

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace >

Družina

Modul pro vedení školní družiny. Umožňuje evidovat jednotlivá oddělení školní družiny, přiřazovat do nich žáky či celé třídy z Evidence žáků, zvolit vychovatele z Evidence zaměstnanců. U každého žáka můžeme nastavit, zda odchází sám nebo s doprovodem, v kolik hodin odchází, kdo ho může vyzvednout. Vychovatel zaznamenává příchod a odchod žáka, v případě odchodu s doprovodem vybere příslušný doprovod.

Každý učitel pak může informace zadané v Družině prohlížet.

 

 

Nastavení parametrů

 

Docházka

 

Třídní kniha

 

Přehled žáka

 

Týdenní skladba

 

Zájmové útvary

 

Přehled školní družiny

 

Administrace školní družiny

 

 

 

 

 

Můžete si také prohlédnout video nápovědu.