Týdenní skladba

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Družina >

Týdenní skladba

Na záložce Týdenní skladba můžeme vést přehled výchovně vzdělávací práce v týdenní skladbě zaměstnání, která obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity. Činnost by měla být strukturovaná a pro jednotlivé aktivity by měla být vyhrazena dostatečné časová dotace. Struktura činnosti se může měnit dle ročních období.

Pomocí tlačítka můžeme přidat další týdenní skladbu, kde vyplníme její jméno, platnost, pro které oddělení školní družiny je určena a náplň jednotlivých dní v týdnu.