Týdenní skladba

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Družina >

Týdenní skladba

V nabídce Družina, Týdenní skladba můžeme vést přehled výchovně vzdělávací práce v týdenní skladbě zaměstnání, která obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity. Činnost by měla být strukturovaná a pro jednotlivé aktivity by měla být vyhrazena dostatečné časová dotace. Struktura činnosti se může měnit dle ročních období.

 

Pomocí tlačítka můžeme přidat další týdenní skladbu, kde vyplníme její jméno, platnost, pro které oddělení školní družiny je určena a náplň jednotlivých dní a hodin v týdnu.

 

Prohlédnout a upravit zadanou skladbu můžeme po výběru požadované skladby ze seznamu v horní části