Zájmové útvary

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Družina >

Zájmové útvary

V nabídce Družina, Zájmové útvary můžeme evidovat aktivity, které školní družina nabízí, kdy probíhají, kteří žáci se jich účastní

U již zadaného útvaru si můžeme prohlédnout jeho podrobnosti , upravit ho , případně smazat .

Můžeme vložit Nový útvar, kde zapíšeme jeho název, kdy bude probíhat, jméno (případně kontakt) vedoucího a doprovodu a vybereme žáky, kteří ho budou navštěvovat.