Přehled žáka

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Družina >

Přehled žáka

Na záložce Přehled žáka vidíme detaily jednotlivého žáka. Můžeme si zobrazit žáky jednotlivých oddělení nebo vyhledat konkrétního žáka

V části Kontakty - doprovod můžeme přidat osoby, které budou žáka z družiny vyzvedávat. Přidáváme zákonného zástupce z Evidence žáka nebo libovolnou osobu (tlačítko ). Tuto osobu pak bude moci upravovat (tlačítko ). Doprovod můžeme v případě potřeby smazat (tlačítko ).

V části Povolení k odchodu pomocí upravíme, v kolik hodin bude žák z družiny odcházet a zda může odejít sám nebo jen s doprovodem.