Třídní kniha

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Družina >

Třídní kniha

Průběh výchovně vzdělávací práce ve školní družině zapisujeme do Třídní knihy, kterou máme přístupnou v nabídce Družina, Oddělení

 

Vybereme oddělení, které chceme zapisovat. Předvybrán je aktuální týden, v případě potřeby můžeme změnit.

Pomocí můžeme zkopírovat všechny zápisy z minulého týdne, případně zkopírovat zápis pouze u některé činnosti.

Pomocí můžeme třídní knihu vytisknout.