Administrace školní družiny

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Družina >

Administrace školní družiny

V nabídce Družina, Administrace uživatelé, kteří mají právo administrace, mohou zakládat nová oddělení, přiřadit jim žáky a vychovatele.

Vychovatel může měnit obsazení svého oddělení.

 

Pomocí tlačítka pod seznamem oddělení můžeme přidat další oddělení. Tlačítkem upravíme název oddělení, oddělení zrušíme. Zrušit můžeme pouze oddělení, které neobsahuje žádné žáky.

Pomocí tlačítka pod seznamem žáků můžeme přidat žáky do oddělení. Zvolíme třídu a pak vybereme jednotlivé žáky, případně tlačítkem vybereme všechny žáky třídy. Pomocí tlačítka Přidat jsou žáci do oddělení vloženi a my můžeme pokračovat výběrem jiné třídy a jejich žáků.

Pokud jsme žáka zapsali omylem, můžeme tlačítkem žáka z oddělení vymazat. Pokud jsou již u žáka evidované nějaké příchody a odchody  z družiny, pak ho lze z družiny Odhlásit. Pomocí zaškrtávátka v pravém horním rohu si můžeme odhlášené žáky zobrazit.

Pomocí tlačítka pod seznamem vychovatelů a výběrem ze seznamu zaměstnanců přidáme vychovatele. Můžeme také začít psát příjmení a pak vybrat z nabízených možností.

Tlačítkem můžeme vychovatele  oddělení vymazat.