Pozvat na schůzku

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Online schůzky >

Pozvat na schůzku

Novou schůzku vytvoříme v nabídce Online schůzky, Pozvat na schůzku.

Podmínkou je, aby učitel měl vytvořenu licenci k prostředku pro svolávání schůzky a příslušnou mailovou adresu měl zadánu na Kartě učitele.

Vybereme prostředek pro svolání schůzky. Předvybrán je nejčastěji používaný dle nastavení.

Nastavíme, Komu je schůzka určena. V některých případech je nutno výběr doplnit – vybrat konkrétního žáka, učitele, třídu, skupinu, apod.

 

Zadáme Začátek a Konec schůzky, Předmět schůzky a případně i Detaily schůzky.

 

Dle nastavení je o konání schůzky účastníkům zaslán e-mail a zpráva Komens, kde je uveden i odkaz na připojení ke schůzce, podobně, jako v detailu schůzky v nabídce Přehled schůzek.

 

Již zadanou schůzku můžeme upravit, případně smazat.

 

O smazání a úpravě zprávy je opět zaslána dle nastavení zpráva. Úpravu schůzky můžeme také Uložit bez odeslání zpráv.