Nastavení Google Suite

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Online schůzky > Nastavení >

Nastavení Google Suite

Následující nastavení musí provádět osoba s administrátorskými právy

 

1. V prohlížeči zadáme adresu https://admin.google.com/u/2/ac/appslist/additional?hl=cs, přihlásíme se jako správce.

V seznamu vyhledáme Google Cloud Platform. Pokud není tato aplikace zapnuta, tak ji zapneme. (Pokud organizace používá členění na organizační jednotky, stačí zapnout pro administrátora)

 

2. V prohlížeči zadáme adresu https://console.developers.google.com/apis/credentials.

Pokud se nezobrazí stránka Credentials (Pověření) je třeba nejprve založit projekt pomocí Create Project s libovolným jménem.

 

3. Založíme nový Service account

Vlevo nahoře vybereme projekt. Většinou má organizace jen jeden a ten již je vybraný.

V nabídce Credentials  zvolíme tlačítko + CREATE CREDENTIALS a možnost Service account (https://console.cloud.google.com/iam-admin/serviceaccounts/create?pli=1)

 

Vyplníme:

Service account name - libovolný název aplikace

Service account ID - libovolný platný identifikátor

Service account description -  libovolný popis

a stiskneme tlačítko CREATE

 

dále nastavíme:

Grant this service account access to project - nic nevyplníme a stiskneme CONTINUE

 

 

Grant users access to this service account - nic nevyplníme a stiskneme DONE

 

4. Na stránce Service accounts (https://console.cloud.google.com/iam-admin/serviceaccounts) vybereme nově založený Service account

 

Poznamenáme si Unique ID a pomocí ADD KEY vytvoříme Create new key

 

zvolíme možnost JSON a stiskneme tlačítko CREATE

 

Vytvoří se a stáhne se soubor s příponou .json s konfigurací, který si bezpečně uložíme. Vygenerovaný klíč již nelze znovu získat. Při ztrátě je potřeba vytvoření klíče opakovat.

Klíčů může být libovolné množství. Při změněně klíče je dobré nejprve vytvořit a zprovoznit nový klíč a až po testu smazat starý.

 

5. Aplikaci přidělíme oprávnění

Na stránce Zabezpečení, Ovládací prvky rozhraní API, Zmocnění přístupu k celé doméně (https://admin.google.com/u/2/ac/owl/domainwidedelegation) zvolíme Přidat novou

 

vyplníme:

ID klienta - zadáme Unique ID z kroku 4.

Rozsahy OAuth - zadáme https://www.googleapis.com/auth/calendar.events a https://www.googleapis.com/auth/calendar

a stiskneme tlačítko AUTORIZOVAT

 

 

6. Povolíme Google Calendar API

V prohlížeči zadáme adresu https://console.developers.google.com/apis/library.

V sekci Google Workspace zvolíme Google Calendar Api

 

Google Calendar API povolíme pomocí tlačítka Enable.

 

 

Nyní již můžeme Client Id, Client Private Key načíst z JSON souboru do Nastavení