Poradna

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace >

Poradna

Účel poradenského rozcestníku

Tyto stránky jsou zamýšleny hlavně jako přehled informací pro rodiče, ale pomocníkem mohou být i pro učitele, pokud řeší se svými žáky problémy výchovného, nebo vzdělávacího rázu a hledá kontakty na vhodná pracoviště, kam by rodiče s dítětem mohli docházet. Současně může rodičům doporučit, která témata v Poradně si mohou pročíst, která problematika se podle nich týká jejich dětí, nebo která nápravná cvičení by pro ně mohla být užitečná. Tyto stránky nemají v žádném případě suplovat odborná vyšetření a proto jsou v nich popisy jednotlivých problémů spíš stručné s odkazy na další zdroje a hlavně na odborná zařízení, která s problémem pracují. Program navíc nabízí vyhledání nejbližšího odborného pracoviště vzhledem k bydlišti nebo škole, kterou dítě navštěvuje.

 

Co v Poradně naleznete:

Otázky a odpovědi - sekce, kterou zpracovávala společnost Eduin a kde jsou časté dotazy rodičů ohledně vzdělávání, výchovných opatření, vnitřní organizace školy atd...

Vzdělávací obtíže - Problémy spojené se zvládáním školních nároků na vzdělávání  dítěte

Výchovné obtíže a starosti - Problémy ohrožující zdravý psychický, fyzický nebo sociální vývoj dítěte, na které může narazit jak rodič, pěstoun, vychovatel nebo učitel

Kdo je kdo při práci s dětmi - Přehled poradenských a odborných pracovišť, nebo specialistů, se kterými se rodič může setkat. Je zde vysvětleno, jak který odborník s dítětem pracuje

Jak se s dítětem učit - Tipy na to, jak zlepšit domácí přípravy dítěte

Nápravná cvičení - Odkazy na stránky, kde je možné hravou formou procvičovat jednotlivá oslabení dítěte a kde je vysvětleno, co toto oslabení dítěti způsobuje.

 

Co čekat od těchto stránek?

Přehledné shrnutí informací na jednom místě

Seznámení s nejčastějšími výukovými a výchovnými obtíženi

Seznámení s odbornými poradenskými zařízeními a náplní jejich práce

Nasměrování do odborného pracoviště, které řeší problematiku, kterou hledáte

Kontakt na některá nejčastěji navštěvovaná zařízení podle adresy trvalého bydliště, nebo školy

Otázky a odpovědi ohledně školské legislativy a spolupráce školy a rodiny

Odkazy na nápravná cvičení vhodná pro děti s „dys“ poruchami a problémy s koncentrací pozornosti

 

Co tyto stránky nejsou?

Náhrada za vyšetření a konzultaci v odborném zařízení

Nevyčerpatelný zdroj všech projevů a obtíží vztahujících se na Vaše dítě

Podklad pro vystavení plánu pedagogické podpory, individuálního vzdělávacího/výchovného plánu nebo žádosti o poskytnutí podpůrných opatření ve vyučování

 

Jak s těmito stránkami pracovat?

Stránky mají pouze informativní význam, věnují se obecným doporučením a nemohou nahradit individualizovanou odbornou pomoc. Mohou Vám ale pomoci se v problematice lépe orientovat a nasměrovat Vás na příslušná pracoviště  a také nabídnout zásobník nápadů a možností, jakým způsobem s dítětem pracovat doma.

 

Vždy se snažte:

Nejprve obtíže, které u svého dítěte pozorujete, konzultovat ve škole - s třídním učitelem, školním poradenským týmem, ředitelem školy.  Pokud u nich nenacházíte odpovědi, vyhledejte odborné pracoviště.

Příznaky a projevy školního neúspěchu posuzovat vždy vzhledem k celkovému individuálnímu ladění a zralosti svého dítěte a také k Vaší aktuální rodinné situaci.

Nestanovovat si dopředu "škatulku" v podobě diagnózy bez konzultace s odborníkem.

 

Poznámka: Přístupnost tohoto modulu nastavíme v Parametrech webové aplikace, v pravé části na záložce Aktivní moduly.