Sloupcové sestavy - učitelé

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Sestavy >

Sloupcové sestavy - učitelé

Sestavy definujeme v modulu Evidence, nabídka Sestavy, Sloupcové seznamy, NEXT sloupcové sestavy. Vytvořenou sestavu si zde můžeme uložit a případně i sdílet s jinými uživateli.

 

Po přihlášení do Webové aplikace zvolíme nabídku Sestavy, Sloupcové sestavy - učitelé.

 

V části Moje sestavy vidíme námi uložené sestavy. Vidíme název sestavy, zda ji sdílíme s ostatními učiteli, kdy jsme ji vytvořili a naposledy upravili. Pomocí můžeme název sestavy a sdílení upravit. Klikem na ji smažeme.

V části Sdílené sestavy máme zobrazeny všechny sestavy ostatních učitelů, které poskytli ke sdílení.

 

V pravé horní části vybereme učitele, které chceme v sestavě vytisknout.

 

Tisk provedeme klikem na řádek požadované sestavy.