Nastavení Azure AD

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Synchronizace externích účtů > Nastavení >

Nastavení Azure AD

Pokud používáte naše Online schůzky, pak doporučujeme pouze přidat již vytvořené aplikaci oprávnění.

 

Následující nastavení musí provádět osoba s administrátorskými právy v rámci Azure AD školy.

 

V prohlížeči zadáme adresu https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/ActiveDirectoryMenuBlade/RegisteredApps. Přihlásíme se a pokračujeme na Registraci aplikací. Zvolíme tlačítko Nová registrace.

Zadáme Název aplikace, Podporované typy účtů stačí zvolit Jen účty v tomto adresáři organizace a Identifikátor URI pro přesměrování nemusíme vyplňovat.

 

 

Po zadání zvolíme Zaregistrovat.

Takto získáme ID aplikace (klienta) a ID adresáře (tenanta)

 

 

Vygenerujeme si heslo pro aplikaci. V nabídce vybereme Certifikáty a tajné kódy a zvolíme tlačítko Nový tajný kód klienta. Zadáme libovolný Popis a nastavíme Platnost a potvrdíme tlačítkem Přidat.

 

 

Vygenerovanou hodnotu hesla si poznamenáme, později už nebude přístupná

 

 

Aplikaci přidělíme oprávnění. V nabídce vybereme Oprávnění rozhraní API a zvolíme tlačítko Přidat oprávnění. Dále zvolíme oprávnění pro Microsoft Graph.

 

 

Zvolíme Oprávnění aplikace a postupně vyhledáme a zaškrtneme User.ReadWrite.All, Organization.ReadWrite.All, Directory.ReadWrite.All, Group.ReadWrite.All, GroupMember.ReadWrite.All. Potvrdíme tlačítkem Přidat oprávnění

 

 

Nakonec musíme Udělit souhlas správce

 

 

 

Nyní již můžeme ID aplikace (klienta), ID adresáře (tenanta) a hodnotu hesla zadat do Nastavení.