Obecná konfigurace sestav

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Tisky >

Obecná konfigurace sestav

V hlavní nabídce zvolíme Tisky, Obecná konfigurace sestav.

Nastavíme, zda chceme třídy v sestavách číslovat římskými nebo arabskými číslicemi. Vybereme, zda chceme do sestav zahrnout všechny žáky nebo jen aktuální stav žáků.