Správa

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Dokumenty >

Správa

Nabídka Dokumenty, Správa dokumentů je přístupná jen pro učitele. Při prvním výběru této možnosti se automaticky vytvoří složka pro Soukromé a Veřejné dokumenty.

Ve vytvořených složkách si mohou učitelé vytvářet libovolnou stromovou strukturu dalších složek a nahrávat dokumenty, které využijí například při výuce. Soukromé dokumenty vidí samozřejmě pouze učitel, který je nahrál.

Ve vybrané složce můžeme další podsložku vytvořit pomocí tlačítka nebo klávesovou zkratkou F7 a zapíšeme název složky

 

Pokud chceme přidat dokument do vybrané složky, nejprve po stisknutí tlačítka Procházet... vybereme soubor (nebo více souborů), pak pomocí tlačítka Nahrát dokument uložíme. V této chvíli můžeme dokument pojmenovat (přednastavený název je dle názvu souboru)

 

Výběrem z nabídky nebo pomocí pravého tlačítka myši můžeme označený soubor kopírovat () nebo přesunout (klávesa F6, ) do jiné složky, smazat (klávesa Del, ), přejmenovat (klávesa F2, )

 

Podrobnosti o souboru si můžeme zobrazit najetím kurzoru myši na soubor

 

Pro zobrazení můžeme zvolit velké ikony

 

nebo podrobnosti. Kliknutím na záhlaví sloupce lze setřídit dle jména, data, velikosti