Strategie tvorby rozvrhu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Základní vlastnosti programu >

Strategie tvorby rozvrhu

Program Rozvrh systému Bakaláři pomáhá v mnoha směrech. Především nás neustále informuje o aktuálních rozvrzích nejen tříd, ale i učitelů a místností. Nemusíme tedy jen čekat, jak rozvrhy učitelů vyjdou. Výsledek můžeme naopak podstatným způsobem ovlivnit.

V okamžiku nasazení lístku do rozvrhu oceníme grafickou nápovědu, v podobě označení polí, na kterých by nasazení lístku způsobilo kolizi. Tu bychom museli řešit vyjmutím jiného lístku z rozvrhu. Stejná nápověda funguje i při výměnách hodin. V žádném případě tak nemůže dojít ke vzniku kolizí, které znepříjemňují život při klasickém sestavování rozvrhu bez pomoci počítače.

Přestože mají rozvrhy na různých školách svá specifika, mnoho zásad platí obecně. Pokusíme se zde stručně popsat vzorový postup tvorby rozvrhu pomocí našeho programu.

Definování úvazků

Základem úspěchu jsou správně definované úvazky.

Stejně jako při klasickém sestavování rozvrhu bez počítače, můžeme i v programu Rozvrh manipulovat pouze s předem připravenými lístky. Ty si program vytvoří na základě údajů definovaných v modulu Společné prostředí. Zjistíme-li, že nějaký lístek chybí nebo přebývá, musíme to napravit v tomto modulu.

Příprava k nasazení

Příprava lístků pokračuje jejich spojováním pro společné nasazování. Na jeden lístek lze tímto způsobem umístit více skupin tak, jak je v rozvrhu hodláme dávat proti sobě do téže hodiny. Je to dobré zejména pro generování rozvrhu. Hodiny, u kterých nejsme předem rozhodnuti, můžeme nechat samostatně.

Dále ještě definujeme vícehodinové bloky. Vícehodinové bloky jsou pak nasazovány najednou (bere se ohled na jejich nasazení do alespoň příslušného volného místa).

V rozvrzích vyznačíme nejprve blokování. Jedná se o hodiny, kdy vyučující není z nějakého důvodu k dispozici, u místností může jít například o pronájem jiné organizaci apod. Blokováním u tříd můžeme naznačit požadavek na nepřípustnost odpoledního vyučování apod.

Nasazení

Vlastní nasazování zahajujeme obvykle komplikovanými hodinami, to znamená těmi, které jsou vázány na učebny, a dále hodinami dělenými na skupiny (Tv, cizí jazyky, volitelné předměty atd.). Některé hodiny lze nasadit ručně i když budeme využívat generování rozvrhu. Na problematické hodiny brzy upozorní tip pro nasazení. Nemusí se jednat jen o hodiny s vazbou na učebnu (Tv atd.), přednostně je třeba nasazovat zejména hodiny vázané na více učitelů.

Definujeme-li pro předměty vhodnost nasazení do jednotlivých hodin, souvislé vyučování a volno na oběd pro třídy (resp. učitele), případně další parametry generování, můžeme využívat tip pro nasazení lístků (i při ručním nasazování hodin) a spustit automatické generování. Generátor nasazuje přednostně hodiny, pro které v rozvrhu zbývá nejmenší prostor. Stejný princip je dobré dodržet i při ručním nasazování lístků.

V Konfiguraci změn v rozvrhu nastavíme v této fázi režim Připojení. Učebny bychom měli nechat přidělovat automaticky, aby nás tato činnost nezdržovala. Rovněž není v tuto chvíli vhodné nechat potvrzovat nasazení každé hodiny.

Nasazovat můžeme jak v rozvrhu třídy, tak v rozvrhu učitele. Současně je vhodné otevřít pár rozvrhů podle situace. Při nasazování hodin vázaných na učebnu použijeme pomocný informační rozvrh této místnosti. Dále můžeme využít informace o počtu volných učitelů a místností, abychom lépe rozvrhli dělené hodiny (s větším požadavkem na místnosti a učitele).

Po nasazení dělených hodin doporučujeme provést kontrolu počtu volných učeben resp. učitelů v jednotlivých hodinách. Je to důležité zejména na školách s větším nedostatkem učeben resp. při zvýšených požadavcích učitelů.

V rozvrzích tříd pak také přepneme režim na Výměny hodin.  V průběhu tvorby se snažíme dokončovat rozvrhy učitelů s větším procentem nasazených hodin.

Přidělení učebny, dozory, pohotovosti, hodiny nad úvazek

Po nasazení všech hodin vyřešíme ve zvláštním režimu jejich umístění.

Do hotového rozvrhu zadáme dozory a suplovací pohotovosti.

A konečně označíme hodiny, které se budou vykazovat zvlášť ve Výkazech suplování. Jde zejména o hodiny nad základní úvazek, dále např. hodiny učitele s částečným úvazkem, hodiny dálkového studia apod.