Generování rozvrhu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu >

Generování rozvrhu

Před spuštěním automatické tvorby:

a)

připravíme lístky pro společné nasazování (v rozvrhu proti sobě) a vícehodinové bloky

 

b)

v nabídce Generování zadáme především:

- vhodnost nasazení předmětu

- prostor souvislého vyučování a čas na oběd pro třídy

dále je možno nastavit:

- požadavky na pestrost rozvrhu

- příbuzné a podobné předměty

- volno na oběd pro učitele

- maximální počty hodin pro vyučující

- konfiguraci generátoru

Vybrané parametry generování zohledňuje nejen generátor, ale i ruční nasazování. Nastavení lze samozřejmě kdykoli korigovat.

 

c)

zadáme blokování v rozvrzích učitelů a tříd

 

d)

ručně, s využitím Tipu pro nasazení (pomáhá hlídat například i obsazení vyhovujících učeben), nasadíme komplikované hodiny (Tv, IVT, ..., bloky volitelných předmětů, ...) a vícehodinové bloky. Generátor by pravděpodobně tyto hodiny nevyřešil k naší úplné spokojenosti.

Koncepce generátoru vychází ze zkušeností, získaných při práci na rozvrzích mnoha různých škol (sestavovaných pomocí tohoto programu). Tvorba rozvrhu je umění řešit kompromisy mezi různými požadavky (kompaktnost, duševní hygiena a pestrost, využití odborných učeben apod.). Hledání kompromisů je bližší člověku, pro počítač by znamenalo zadávání dalších a dalších podmínek. Rozhodli jsme se proto nenechávat tvůrce rozvrhu stranou a vytvořili jsme podmínky pro snadné korigování generátoru, umožňující řešit problémy v okamžiku, kdy nastanou. Pozornost jsme soustředili na vyhledávání hodin, u nichž by pozdější nasazení působilo problémy (třeba i v tom smyslu, že by předmět s dvouhodinovou týdenní dotací nešel dát ob den, hlavní předmět by nemohl být v dřívějších hodinách, žáci nebo učitel by neměli volno na oběd a podobně).

Viz: Tip pro nasazení

 

Nasazení může probíhat automaticky (počítač vyhledá nejvhodnější místo v rozvrhu podle nastavených kritérií), tvorbu rozvrhu však můžeme sledovat a jednoduše do ní zasahovat (stačí pohyb myší nebo klávesa Esc).

Viz: Automatické generování rozvrhu

 

Nezapomínejme, že výsledný rozvrh, do něhož tvůrce vloží intuici a důvěrnou znalost problematiky konkrétní školy, je vždy lepší, než samostatný výtvor jakéhokoliv generujícího programu. Do automatické tvorby proto zasahujme často. Program to umožňuje prostým pohybem myši nebo klávesou Esc (podle nastavení v konfiguraci generátoru).