Tip pro nasazení

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Generování rozvrhu >

Tip pro nasazení

viz také

Kliknutím na tlačítko otevřeme okno, obsahující seznam lístků, seřazených podle obtížnosti nasazení. Stejnou akci vyvoláme v hlavní nabídce volbou Generování a Tip pro nasazení.

Před zobrazením seznamu dojde k vyhodnocení situace u všech nenasazených hodin (číslo před lístkem udává obtížnost nasazení, 0 znamená více méně poslední možnost nasazení, záporná hodnota signalizuje nemožnost vhodného nasazení lístku, ...) Pro hodiny (resp. vícehodinové bloky) na prvních místech seznamu zbývá v rozvrhu menší prostor a měly by být nasazeny přednostně.

Kliknutí na libovolný lístek seznamu připraví hodinu pro nasazení. Znamená to, že program automaticky přejde do rozvrhu odpovídající třídy, vybere lístek z pole nenasazených a obarví kolizní hodiny rozvrhu pro výměnu nebo připojení (podle nastaveného režimu) a dokonce navrhne umístění lístku.

Na začátku seznamu nalezneme i lístky, poslední pro nasazení na konkrétní místo souvislého vyučování, případně informaci o nemožnosti obsadit takovou hodinu (šedé lístky). Pokud si hodiny souvislého vyučování v některých případech hlídat nepřejeme, změníme požadavek v nabídce Generování, Konfigurace u tříd a Souvislé vyučování, volno na oběd .

Otevřený seznam Tip pro nasazení je aktualizován s každou změnou rozvrhu. To někdy může zdržovat při ručně prováděných přesunech a výměnách. V tom případě je lepší okno na čas zavřít.

Viz též:

Automatické generování rozvrhu

Generování