Souvislé vyučování, volno na oběd

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Generování rozvrhu > Konfigurace u tříd >

Souvislé vyučování, volno na oběd

viz také

Pro každou třídu můžeme určit čas na oběd a prostor souvislého vyučování. Hledá-li se pak místo pro nasazení lístku (jak při určování obtížnosti nasazení, tak při automatické tvorbě), bere se ohled na to, aby měl každý žák volnou aspoň jednu hodinu v čase oběda. Kontrola však probíhá jen v případě, pokud máme v konfiguraci generátoru vybranou u tříd kontrolu souvislého vyučování, resp. volna na oběd. Na převážné většině škol se jedná o 5. až 7. hodinu. Žáci mohou jít na oběd většinou až po čtvrté vyučovací hodině, např. děvčata 5. hodinu, chlapci 6. hodinu.

Dále je hlídáno, aby nevznikala nežádoucí okna v rozvrhu třídy. Generátor se snaží, aby v hodinách souvislého vyučování měla vyučování buď celá třída nebo několik skupin, k nimž už neexistuje další disjunktní skupina (tehdy předpokládá, že mají výuku všichni žáci třídy).

Není-li disjunktnost skupin správně definována, může vzniknout problém. Když např. vedle dvou skupin pro dělení na cizí jazyk existuje skupina, chybně zadána jako disjunktní se dvěma výše uvedenými, může program ohlásit problém souvislého vyučování v hodině, kde je proti sobě nasazena výuka v těchto dvou skupinách. Problém lze odstranit opravením disjunktnosti skupin (ve Společném prostředí) nebo jej lze obejít zrušením požadavku souvislého vyučování v konkrétní třídě a hodině v nabídce Generování a Konfigurace generátoru, případně též zablokováním hodiny (blokované hodiny se nekontrolují).

Nelze-li do hodiny souvislého vyučování umístit dosud nenasazený lístek, program se dokonce pokusí přesunout lístek nasazený do rozvrhu (pokud je tato možnost nastavena v konfiguraci generátoru). Přesunu hodin, se kterými nechceme hýbat, zabráníme fixováním.

Souvislé vyučování nastavujeme pouze v hodinách, kdy skutečně nemůže být v rozvrhu třídy mezera. Na převážné většině škol se jedná o 1. až 4. hodinu. Po čtvrté hodině už většinou mohou jít žáci na oběd, v té době už tedy může mít výuku jen část třídy. Např. chlapci 5. hodinu, děvčata 6. hodinu a 7. hodinu může (ale nemusí) mít vyučování celá třída. Od 5. hodiny výše tedy souvislé vyučování zpravidla nepožadujeme.

Změnu požadavku na souvislé vyučování provádíme v nabídce Generování, Konfigurace u tříd a Souvislé vyučování, volno na oběd, tlačítko .

V okně vidíme označení jednotlivých hodin rozvrhového pole (pro vybranou třídu). Myší klikneme na tlačítko Souvislé vyučování, resp. Volno na oběd, v rozvrhovém poli potom označíme požadované hodiny. Skupinu hodin označíme najednou tažením. Pro mazání použijeme analogickým způsobem tlačítko Zrušit označení.

Zatrhneme-li parametr možno vybrat více, nastavení půjde provést najednou pro skupinu tříd. V rozvrhovém poli bude v tomto případě zobrazeno nastavení platné pro první vybranou třídu. Provedené změny uložíme (pro označenou skupinu tříd) až stiskem tlačítka Aktualizuj.

Viz též:

Volno na oběd pro učitele

Generování