Konfigurace generátoru

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Generování rozvrhu >

Konfigurace generátoru

viz také

V hlavní nabídce zvolíme Generování a Konfigurace generátoru.

Na záložce Kontroly při generování nastavíme, zda se má provádět kontrola obsazování hodin souvislého vyučování, zda se má program pokusit provést přesun již nasazené hodiny na místo souvislého vyučování, které nelze jinak obsadit, zda vynechávat volné hodiny na oběd žáků a učitelů, jestli kontrolovat maximální počty hodin pro učitele apod.

Dále můžeme zapnout kontrolu volných přípustných (nikoli vhodných) učeben před nasazením každé hodiny (při výměnách a přesunech v okamžiku pokusu o výměnu či přesun). Kontrola volných vyhovujících učeben je časově nejnáročnější. Proto je vhodné  pomocí tlačítka vybrat jen ty předměty, pro které má význam. Čas od času je nutné přepočítat hodnoty pro všechny nenasazené lístky, neboť obsazování učeben obecně nesouvisí se třídou, učitelem ani předmětem. Pro celkové přepočítání hodnot nastavujeme časový interval (na pomalejším počítači volíme delší interval).

Na záložce Pestrost rozvrhu měníme váhu požadavku při nasazování podobných a příbuzných předmětů a zda se vůbec mají akceptovat při generování (dočasně je lze např. vypnout).

Nastavení časové prodlevy na záložce Parametry generátoru umožní pohodlnější sledování automatické tvorby rozvrhu. V čase před můžeme změnit místo pro nasazení lístku, v čase po lze prohlédnout výsledek a nejsme-li spokojeni, pohybem myši (stiskem klávesy Esc) přerušit generování (čas po je prodloužen o dobu potřebnou na přepočítání hodnot, změněných nasazením lístku, na pomalejším počítači jej proto nastavíme menší, čas před může prodloužit demonstrativní přesun kurzoru myši od nenasazeného lístku k místu nasazení). Nestihneme-li na nasazení lístku přesto včas zareagovat, můžeme použít tlačítko zpět na ovládacím panelu.

Také lze zadat, zda se má automatické generování přerušit, pokud nelze nasadit hodiny s dvouhodinovou dotací alespoň ob den, a jak postupovat při nasazování na blokovanou hodinu typu raději nenasazovat.

Nakonec lze nastavit ruční zastavení generátoru - pohybem myši nebo stiskem klávesy Esc.

Viz též:

Generování