Volno na oběd učitelů

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Generování rozvrhu > Konfigurace u učitelů >

Volno na oběd učitelů

viz také

Pro každého učitele můžeme vymezit čas na oběd. Při nasazování lístků se pak bere ohled na to, aby učiteli zůstala volná aspoň jedna hodina v čase oběda. Kontrola však probíhá jen v případě, pokud máme v konfiguraci generátoru vybranou u učitelů kontrolu volna na oběd.

V hlavní nabídce vybereme Generování, Konfigurace u učitelů a Volno na oběd učitelů, tlačítko .

V okně vidíme označení jednotlivých hodin rozvrhového pole (pro vybraného učitele). Myší klikneme na tlačítko Volno na oběd, v rozvrhovém poli potom označíme požadované hodiny. Skupinu hodin označíme najednou tažením. Pro mazání použijeme analogickým způsobem tlačítko Zrušit označení.

Zatrhneme-li parametr možno vybrat více, budeme moci provést stejné nastavení pro skupinu vyučujících. V rozvrhovém poli bude v tomto případě zobrazeno nastavení, platné pro prvního vybraného učitele. Provedené změny uložíme (pro všechny vyznačené učitele) najednou stiskem tlačítka Aktualizuj.

Viz též:

Souvislé vyučování, volno na oběd pro třídy

Počet hodin bez přestávky pro učitele

Denní počet hodin

Generování