Počet hodin bez přestávky

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Generování rozvrhu > Konfigurace u učitelů >

Počet hodin bez přestávky

viz také

Pro každého učitele můžeme zadat maximální počet vyučovacích hodin bez přestávky. Na zadané počty bere ohled generátor, upozorněni jsme ale i při ručním nasazování. To však jen v případě, pokud máme v konfiguraci generátoru zaškrtnuto u učitelů kontrolovat maximální počet hodin bez přestávky.

V nabídce vybereme Generování, Konfigurace u učitelů a Počet hodin bez přestávky.

V pravé části okna vidíme (pro vybraného učitele) maximální délku souvislého vyučování. Hodnoty měníme kliknutím na požadovaný počet. Lze též nastavit, jak je pro nás dodržení zadaných hodnot důležité. To ovlivní stupeň kolize (lehká, těžká) při nasazování. Vlastní nastavení provádíme kliknutím myši (tažením) v příslušném políčku u učitelů.

Viz též:

Volno na oběd pro učitele

Denní počet hodin

Generování