Denní počet hodin

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Generování rozvrhu > Konfigurace u učitelů >

Denní počet hodin

viz také

Pro každého učitele můžeme zadat maximální počet hodin v jednom dni. Na zadané počty bere ohled generátor, upozorněni jsme ale i při ručním nasazování. To však jen v případě, pokud máme v konfiguraci generátoru zaškrtnuto u učitelů kontrolovat maximální denní počet hodin.

V nabídce vybereme Generování, Konfigurace u učitelů a Denní počet hodin.

V pravé části okna vidíme (pro vybraného učitele) maximální počty hodin v jednotlivých dnech. Hodnoty měníme kliknutím na požadovaný počet. Lze též nastavit, jak je pro nás dodržení zadaných hodnot důležité. To ovlivní stupeň kolize (lehká, těžká) při nasazování. Vlastní nastavení provádíme kliknutím (tažením) myši v příslušném políčku u učitelů.

Viz též:

Počet hodin bez přestávky pro učitele

Volno na oběd pro učitele

Generování