Služby

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu >

Služby

Při sestavování rozvrhu lze využít různé pomocné přehledy a tabulky v nabídce Služby.

Pokud by např. mohl vzniknout problém se zajištěním suplování, doporučujeme otevřít tabulku s počty volných učitelů v jednotlivých hodinách (s možností barevného zvýraznění poklesu pod určitou hranici), případně průběžně prohlédnout přehled rozvrhů učitelů .

Má-li škola problémy s místem, pomoci může přehled počtu volných učeben nebo prohlídka přehled rozvrhů učitelů , kde po nasazení všech dělených hodin zkontrolujeme, kolikrát se dělí výuka v jednotlivých hodinách (zejména v době souvislého vyučování do oběda).

Po nasazení všech lístků je vhodné, vedle kontroly umístění v učebnách, provést kontrolu úplnosti rozvrhu, která vypíše nenasazené lístky. Upozornila by též na dvojí nasazení jednoho učitele či nedisjunktních skupin do téže hodiny (nemělo by nastat).

 

 

 

Rozvrh podle situace

Informační rozvrhy

Přehled podle situace

Přehledy rozvrhů

Počty volných učitelů

Počty volných místností

 

Disjunktnost skupin

 

Kontrola úplnosti rozvrhu

 

Kontrola umístění

 

Hromadné akce v rozvrhu

 

 

Hromadné fixování

 

 

Vyjmutí hodin

 

 

Rušení blokování

 

 

Posun úvazků v rozvrhu

 

Výpis změn úvazků