Kontrola úplnosti rozvrhu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Služby >

Kontrola úplnosti rozvrhu

V hlavní nabídce vybereme Služby a Kontrola úplnosti rozvrhu.

Po spuštění kontroly jsou vypsány všechny lístky, které zatím nebyly nasazeny. Dvojitým kliknutím na řádek přitom můžeme přejít do rozvrhu odpovídající třídy.

Program současně provede kontrolu, zda nedošlo k nasazení nedisjunktních skupin tutéž hodinu, nebo zda nejsou v některé učebně umístěny dvě skupiny (s různými vyučujícími). Při zjištění takové chyby by bylo třeba odpovídající lístky vyjmout a znovu nasadit.

Tento kontrolní výpis je průběžně aktualizován v závislosti na všech změnách, které s rozvrhem provádíme.