Kontrola umístění

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Služby >

Kontrola umístění

Program umožňuje kontrolu umístění hodin v učebnách. V hlavní nabídce vybereme Služby a Kontrola umístění.

V dialogovém okně dále vybereme, zda chceme vypsat hodiny bez přidělené učebny, hodiny umístěné v nevyhovující (nepřípustné) místnosti nebo hodiny, které nejsou umístěny ve vhodné učebně (můžeme navíc vybrat předměty, kterých se kontrola bude týkat). Mohou nás například zajímat předměty F a Ch z hlediska umístění ve vhodných místnostech (odborných učebnách).

Kontrola přidělení místností se dále může vztahovat na možnost přechodu (tříd či učitelů) mezi budovami a dodržení předem zadaného rozdělení výuky do budov.

V okně pak zjistíme požadované informace o přidělení učeben. Dvojitým kliknutím na odpovídajícím řádku případně přejdeme do rozvrhu třídy, ve které chceme umístění změnit.