Disjunktnost skupin

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Služby >

Disjunktnost skupin

Nejde-li připojit lístek k jinému, problém bývá většinou ve vzájemné disjunktnosti skupin, kterou definujeme ve Společném prostředí. Kontrolu můžeme provést, když v hlavní nabídce vyberme Služby a Disjunktnost skupin.

Na záložce třídy je tabulka skupin, přičemž D (disjunktní) znamená, že skupiny nemají společného žáka, a lze je nasadit do rozvrhu tutéž vyučovací hodinu. N (nedisjunktní) znamená, že skupiny proti sobě dát nelze.

Případnou opravu disjunktnosti provádíme ve Společném prostředí.