Počty volných místností

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Služby >

Počty volných místností

V případě, že se škola potýká s nedostatkem učeben, může být užitečný přehled počtů místností (celkem, obsazených, blokovaných atd.). V přehledu nalezneme i údaje o počtu nasazených hodin zatím bez umístění, o počtu tříd, kde se ještě předpokládá nasazení další skupiny, ... Na základě těchto informací lze usoudit, zda můžeme nasadit další dělenou hodinu.

Přehled otevíráme v hlavní nabídce volbou Služby a Počty volných místností nebo pomocí tlačítka .

Přehled můžeme zobrazit ve dvou režimech: buďto se vztahuje na aktuální hodinu, potom budeme mít zobrazeny v tabulce všechny požadované položky, nebo chceme sledovat konkrétní položku ve všech dnech, potom se nám informace objeví v rozvrhové tabulce. Dále vybereme hodnoty, které požadujeme zobrazit. Pokud jich vybereme více a zvolíme rozvrhovou formu tabulky, můžeme přepínat mezi hodnotami pomocí tlačítka .

Zobrazit vybrané počty místností pro aktuální hodinu

Zobrazit tabulku počtu místností pro jednu hodnotu

Poznámka:

Pokud se chceme na zobrazené údaje spoléhat, musejí vycházet z přesně definovaných podkladů. Volná tělocvična (po nasazení Tv) např. neznamená volnou učebnu, musíme ji proto zablokovat. Podobné nepřesnosti mohou vzniknout u laboratoří apod. V případě nedostatku učeben na škole musíme celou situaci důkladně promyslet, pak teprve pro nás mohou být údaje z tabulky užitečné.