Vyjmutí hodin

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Služby > Hromadné akce v rozvrhu >

Vyjmutí hodin

Program umožňuje hromadné vyjmutí lístků z rozvrhu. V hlavní nabídce vybereme Služby, Hromadné akce v rozvrhu a Vyjmutí hodin.

V dialogovém okně označíme, které předměty hodláme smazat. Dále určíme, kterých tříd se rušení hodin bude týkat. Objekty v nabídkách označujeme nejsnáze pomocí myši. Z klávesnice pak pomocí mezerníku, mezi okny se přepínáme tabelátorem. Pro rychlejší výběr lze použít tlačítka + (vybere vše), - (výběr všeho zruší) a I (provede inverzi vybraných objektů), případně šipku vedle + pro výběr množiny objektů.

Po potvrzení celé akce, kliknutím na Ok, budou všechny lístky, obsahující některý z vybraných předmětů ve zvolených třídách, přesunuty do okna nenasazených hodin. Současně budou vyjmuty i hodiny jiných předmětů, pokud jsou definovány jako společně nasazované. Můžeme tak z rozvrhu například vyjmout veškerý dějepis v sedmých třídách, vybereme-li mezi předměty jen dějepis a označíme-li všechny třídy zmíněného ročníku.

Chceme-li některou vyučovací hodinu úplně odstranit, ne pouze vyjmout mezi nenasazené, musíme tak učinit v modulu Společné prostředí.