V rozvrhu proti sobě

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Změny v rozvrhu (třídy, učitelé, místnosti) >

V rozvrhu proti sobě

U hodin dělených na skupiny můžeme předem určit, proti čemu mají být v rozvrhu nasazeny. Vytváříme tak slepené lístky, s nimiž může být dále nakládáno jako s celkem. Příprava lístků pro společné nasazení je jedním z předpokladů pro úspěšné použití generátoru.

V hlavní nabídce vybereme Změny v rozvrhu a V rozvrhu proti sobě, tlačítko . Po výběru třídy (nebo více tříd) se zobrazí pole, v němž jsou rozmístěny momentálně nenasazené lístky. Stejné jsou na jedné hromádce, při větším počtu jsou zobrazovány pouze tři.

Spojení dvou lístků provedeme tak, že v panelu režim  vybereme spojení úvazků , poté klikneme nejprve na jeden z nich. Lístky, které lze do rozvrhu nasadit tutéž hodinu, budou poté obarveny azurovým podkladem, zatímco ostatní budou podbarveny rastrem hnědého odstínu (barvou signalizující kolizi).

Je-li nastaveno obarvení podle situace, zůstanou navíc tyto lístečky (s nedisjunktní skupinou nebo stejným vyučujícím) bílé. Nyní klikneme na lístek (s azurovým podkladem), který zamýšlíme spojit s prvním vybraným  (nechceme-li z nějakého důvodu spojení provést, klikneme znovu na původně označený lístek). Před potvrzením celé akce můžeme ještě upravit počet lístků, které hodláme spojit.

Předvolen je maximální možný počet, nemusí však být sloučeny všechny. Lze proti sobě slepovat i lístky různých týdenních cyklů, mají-li být v rozvrhu stejnou hodinu, i když jiný týden. Slepené lístky můžeme spojovat s dalšími, mohou-li být všechny odučeny stejnou hodinu.

Nelze-li dát lístky proti sobě, může být problém ve vzájemné disjunktnosti skupin. Tu definujeme ve Společném prostředí, kontrolu můžeme provést v nabídce Služby a Disjunktnost skupin.

Zbývá zde ještě upozornit, že spojování lístků pro společné nasazení do rozvrhu je něco jiného, než spojení dvou (resp. více) skupin do hodiny s jedním vyučujícím. Máme tím na mysli například hodiny tělesné výchovy pro chlapce spojené ze dvou tříd. Takové spojení je třeba provést v modulu Společné prostředí.

Lístky, které byly spojeny pro společné nasazení, mohou být znovu rozpojeny. Nasazené lístky lze rozpojovat přímo v rozvrhu (při nastavení parametru jedné skupiny v Konfiguraci a Způsob nasazování). Nenasazené lístky lze rozpojit zde.

Rozpojení lístku provedeme kliknutím pravého tlačítka myši. Program se zeptá, chceme-li rozpojit všechny lístky v hromádce. Po potvrzení akce Ok vzniknou zpět lístky, obsahující jedinou skupinu. Rozpojení můžeme také provést i tak, že v panelu režim  vybereme rozpojení úvazků , poté klikneme na lístek, který chceme rozpojit.

Hodláme-li pracovat se sousední třídou, stačí kliknout na šipku vedle zkratky aktuální třídy.