Přidělení úvazků do budov

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Změny v rozvrhu (třídy, učitelé, místnosti) >

Přidělení úvazků do budov

Jednotlivé úvazky lze přidělit různým budovám. To umožňuje dočasně oddělit tvorbu rozvrhu (včetně generování) v jednotlivých budovách a hlídat možnost přechodu mezi budovami i v případě, že nasazené hodině zatím nebyla přidělena místnost. Budovy a vzdálenost mezi nimi definujeme ve Společném prostředí.

V hlavní nabídce vybereme Změny a Přidělit úvazky do budov nebo tlačítko .

Rozdělení do budov provádíme přesouváním jednotlivých položek nebo větví (tříd, učitelů, předmětů) mezi seznamem Nepřiděleno budově a seznamem na záložce odpovídající budovy. Pro přehlednější práci lze úvazky seřadit podle třídy, učitele nebo předmětu. Chceme-li například do budovy L umístit veškerou výuku výpočetní techniky, seřadíme úvazky podle předmětu, v pravé části klikneme na záložku L a z levého okna (úvazků nepřidělených budově) při dělíme do budovy L předměty výpočetní techniky. Učiníme tak kliknutím na název předmětu a šipkou doprava nebo dvojím kliknutím na předmět. analogicky lze do patřičných budov přesunout výuku učitelů či tříd (třídy je rozumné přiřadit budovám až po vyřešení předmětů vázaných na učebny).

Stejným způsobem lze z rozvinuté větve (rozvineme kliknutím na +, svineme pomocí -) přesouvat jednotlivé úvazky.