Změny v rozvrhu (třídy, učitelé, místnosti)

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu >

Změny v rozvrhu (třídy, učitelé, místnosti)

Sestavování rozvrhu školy probíhá prostřednictvím rozvrhů jednotlivých tříd a učitelů.

Vedle rozvrhu, v němž manipulujeme s lístky, můžeme otevřít další okna s neustále aktualizovanými informačními rozvrhy. Například při nasazování hodin tělesné výchovy má jistě smysl vidět rozvrhy tělocvikářů a aktuální obsazení tělocvičen.

Můžeme si také nechat zobrazit celkový přehled, ve kterém se rovněž promítají všechny prováděné změny. Přehled i rozvrhy mohou navíc měnit svůj obsah podle situace.

Změny (spojování lístků, blokování, nasazování hodin, výměny..) však vždy realizujeme pouze prostřednictvím hlavního okna.

Přidělit úvazky do budov

V rozvrhu proti sobě

Definování vícehodinových bloků

Rozvrh třídy

Rozvrh učitele

Rozvrh místnosti

Suplovací pohotovost

Dohled v hodině

Dohled o přestávce

Obecný dohled

Označení hodin u učitelů (nad úvazek apod.)