Rozvrh učitele

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Změny v rozvrhu (třídy, učitelé, místnosti) >

Rozvrh učitele

viz také

V některých situacích bývá vhodnější nasazovat hodiny do rozvrhu učitele. Řešíme tak například nasazení hodin předmětů vázaných na učebnu u vyučujících těchto předmětů. Čas od času bývá také dobré doladit rozvrhy vyučujících, u nichž bychom neradi dělali změny v konečné fázi tvorby rozvrhu. Týká se to zejména učitelů, kteří vyučují převážně v dělených hodinách, kde bývají dodatečné výměny složitější.

V hlavní nabídce vybereme Změny v rozvrhu a Učitel, stejnou akci vyvoláme kliknutím na tlačítko nebo klávesovou zkratkou Ctrl+U. Program umožňuje pracovat s rozvrhem učitele analogickým způsobem, jako s rozvrhem třídy. Jediný podstatný rozdíl je v tom, že v rozvrhu učitele nelze dělat výměny lístků, pouze jejich přesuny.

Viz též:

Rozvrh třídy

Informační rozvrhy podle situace

Informační rozvrhy