Rozvrh podle situace

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Služby >

Rozvrh podle situace

viz také

Jedná se o informační, paralelně zobrazované rozvrhy (může jich být otevřeno několik současně), které se mění automaticky obsah podle toho, s kterým lístkem právě pracujeme.

Okna s pomocnými rozvrhy otevíráme kliknutím na tlačítko , nebo výběrem v hlavní nabídce Služby a Rozvrh podle situace.

Označíme-li v hlavním rozvrhu třídy lístek, který chceme přemístit, zobrazí se v otevřených oknech postupně:

rozvrhy ostatních tříd, je-li některá skupina na lístku složena ze žáků více tříd

rozvrhy učitelů, jichž se akce týká (resp. jednoho učitele, nejde-li o lístek utvořený z více skupin)

rozvrhy učeben, které jsou vhodné pro předmět

Pracujeme-li v rozvrhu učitele, zobrazí se analogicky pomocný rozvrh třídy (resp. tříd, jde-li o spojenou hodinu), případně rozvrhy dalších učitelů při současném nasazování proti sobě a konečně obsazení vhodných učeben.

Kliknutím na tlačítko v levém horním rohu okna pomocného rozvrhu můžeme pro rozvrh třídy (resp. učitele, resp. místnosti) nastavit, jaký údaj v pomocném rozvrhu zobrazovat. Standardně jde o předmět v rozvrhu třídy a o třídu v rozvrzích učitele a místnosti. Vybereme-li ale v rozvrhu učitele například budovu, budeme moci sledovat, zda učitel příliš často nepřechází.

Zobrazena třída

Zobrazena skupina

Zobrazen učitel

Zobrazena místnost

Zobrazena budova

Zobrazen předmět

Okno s rozvrhem můžeme přemístit (uchopením za hlavičku a tažením), případně změnit jeho velikost (tažením hranice). Při zastavení myši nad určitým políčkem hodiny se zobrazí úplná informace o dané hodině.

Viz též:

Informační rozvrhy

Přehled podle situace

Přehledy rozvrhů