Informační rozvrhy

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Služby >

Informační rozvrhy

viz také

Vedle rozvrhu, v němž manipulujeme s lístky, můžeme otevřít další okna s informativními, neustále aktualizovanými rozvrhy. Například při nasazování hodin tělesné výchovy, má jistě smysl vidět aktuální obsazení tělocvičen.

V hlavní nabídce vybereme Služby a Informační rozvrhy, stejnou akci vyvoláme kliknutím na tlačítko .

V dialogovém okně zvolíme nejprve jednu z možností Třídy, Učitelé, Místnosti nebo Předměty. V odpovídajícím seznamu pak vybereme zkratku jedné nebo více tříd, resp. učitelů, učeben nebo předmětů. V pomocném rozvrhu lze, vzhledem k omezené velikosti, zobrazit pouze jeden údaj. Zvolíme jej v části Zobrazit. U informačních rozvrhů s předměty můžeme zvolit i počet řádků v hodině. Další informaci může poskytnout zvolené obarvení. Poslední parametr udává, jestli v levém horním rohu pomocného rozvrhu budou tlačítka na změnu zobrazeného objektu (třída, skupina, učitel,...) nebo šipky na posun rozvrhu na další, resp. předcházející objekt (např. následující čí předcházející mistnost).

Změna zobrazeného objektu

Přechod na další objekt

Na monitoru se objeví okno s informačním rozvrhem podle nastavených parametrů. Toto okno můžeme přemístit (uchopením za hlavičku a tažením), případně změnit jeho velikost (tažením hranice). Při zastavení myši nad určitým políčkem hodiny informačního rozvrhu se zobrazí úplná informace o dané hodině.

Viz též:

Rozvrh podle situace

Přehled podle situace

Přehledy rozvrhů