Přehled podle situace

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Služby >

Přehled podle situace

viz také

Jedná se o informační, paralelně zobrazovaný přehled rozvrhů, který mění automaticky obsah podle toho, kde právě pracujeme. Okno s přehledem rozvrhu podle situace otevíráme v hlavní nabídce Služby a Přehled podle situace nebo pomocí tlačítka .

Pracujeme-li v rozvrhu třídy, v přehledu jsou rozvrhy učitelů, kteří ve třídě vyučují. Pracujeme-li v rozvrhu vyučujícího, zobrazí se analogicky přehled tříd, ve kterých učí.

Přehled rozvrhů učitelů

Přehled rozvrhů tříd

Přehled se vždy nastaví na den, ve kterém je vybraný (aktuální) lístek. Toto okno můžeme přemístit (uchopením za hlavičku a tažením), případně změnit jeho velikost (tažením hranice). Při zastavení myši nad určitým políčkem hodiny se zobrazí úplná informace o dané hodině.

Viz též:

Rozvrh podle situace

Informační rozvrhy

Přehledy rozvrhů