Rozvrh třídy

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Změny v rozvrhu (třídy, učitelé, místnosti) >

Rozvrh třídy

viz také

V hlavní nabídce vybereme Změny v rozvrhu a Třída, stejnou akci vyvoláme kliknutím na tlačítko nebo klávesovou zkratkou Ctrl+T

Po výběru třídy se zobrazí její aktuální rozvrh. Nejsou-li zobrazeny všechny hodiny nastaveného rozsahu, můžeme použít rolovací lišty.

V pravém dolním rohu je informační okno s úplnou informací o vybrané hodině (i v něm můžeme případně rolovat). Pracujeme-li v režimu Připojování nebo Výměna lístků , v levé spodní části je okno obsahující dosud nenasazené lístky a vpravo vedle rozvrhu okno s druhy blokování. Umístění oken na monitoru může být uživatelem změněno.

Další činnost programu závisí na nastavené konfiguraci.

V panelu kolize je zobrazeno, které typy kolizí jsou v daném okamžiku hlídány. Program hlídá vždy dvojí nasazení v rozvrzích učitelů a žáků a upozorňuje na fixované hodiny, kontrolu dalších skutečností je třeba nastavit pomocí různých parametrů konfigurace. Při nasazování hodin lze kontrolovat umístění do přípustné učebny (při výměnách a přesunech se kontrola nepřípustných místností neprojeví v obarvení rozvrhu, ale až v okamžiku nasazení). Další možnou kolizi by mohl způsobit přechod žáků a učitelů mezi budovami. V závislosti na nastavení parametrů generátoru se dále prověřuje volno na oběd pro žáky i učitele, volné hodiny (okna) a maximální počet hodin denně pro učitele a maximální počet hodin bez přestávky pro učitele. Není li v daném okamžiku hlídáno, zda mají například učitelé volno na oběd, odpovídající tlačítko je potlačeno.

V panelu režim můžeme měnit chování programu (přesuny a výměny hodin, přidělení učebny výběrem a automaticky).

V panelu skup. můžeme rozpojovat lístky nasazené proti sobě (přesun celé hodiny , přesun vybrané skupiny ).

V panelu akce můžeme upravit pracovní plochu (rozmístění na monitoru)

V  panelu barvy můžeme zadat parametry zobrazení rozvrhu - barevné rozlišení změn v rozvrhu

Na liště nad zobrazeným rozvrhem se můžeme pomocí šipek přesunovat mezi třídami , měnit zobrazení cyklů , vracet se k dříve otevřeným rozvrhům (předcházející, historie, následující rozvrh) .

Činnosti v rozvrhu třídy:

       Nasazování a přesuny lístků

 

       Nasazování a výměna lístků

 

       Změny s potvrzením

 

       Blokování

 

       Fixování

 

       Přidělování učeben

Viz také:

Informační rozvrhy podle situace

Informační rozvrhy