Definování vícehodinových bloků

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Změny v rozvrhu (třídy, učitelé, místnosti) >

Definování vícehodinových bloků

V hlavní nabídce vybereme Změny v rozvrhu a Definování vícehodinových bloků, tlačítko . Po výběru třídy se zobrazí pole, v němž jsou rozmístěny všechny lístky, připravené pro nasazování do rozvrhu.

Klikneme-li myší postupně na několik lístků, vytvoříme z nich vícehodinový blok (záleží i na pořadí).

Při převaze dvouhodinových bloků ponecháme nastavení, které umožňuje potvrdit vytvoření dvouhodinového bloku po vybrání druhého lístku.

V opačném případě lze vícehodinové bloky potvrzovat v panelu akce až po výběru všech hodin tlačítkem vytvořit vícehodinový blok .  Připravené vícehodinové bloky vidíme (při standardním rozmístění na monitoru) v pravém poli. Kliknutím zde vícehodinový blok rozpojíme.

Bloky jsou do rozvrhu nasazovány současně (program přitom hlídá volný prostor tak, aby všechny hodiny mohly být nasazeny bezprostředně za sebou). Vícehodinové bloky lze též z rozvrhu jako celek vyjmout (ve spodní části tlačítko Vyjmi).

Při každé další manipulaci (výměna, přesun..) s hodinou, která je částí dvouhodinového bloku, program na tuto skutečnost upozorní a bez našeho potvrzení blok hodin nerozdělí. Vícehodinové bloky lze vytvářet i z lístků, na kterých je proti sobě umístěno více skupin. Bloky vytvořené ze samostatných skupin se naopak nenabídnou při definování hodin v rozvrhu proti sobě, lze je ovšem připojit k jiným skupinám nasazením do rozvrhu.

Vytváření vícehodinových bloků s předem neurčeným týdenním cyklem není možné.