Kontrola přidělení učebny

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Konfigurace >

Kontrola přidělení učebny

V hlavní nabídce zvolíme Konfigurace a Kontrola přidělení učebny.

Zde nastavíme, jaké skutečnosti má program zohlednit při přidělení učebny.

Přechod mezi budovami

Pokud má škola více budov, můžeme nechat hlídat možnost přechodu žáků a učitelů mezi budovami. Pro správnou funkci je třeba ve Společném prostředí zadat čas pro přechod mezi budovami a přidělit jednotlivé hodiny do budov.

Pro tuto funkci programu nestačí jen definovat vhodné a kmenové učebny. Je třeba explicitně stanovit, ve které budově bude výuka probíhat. Učiníme tak v nabídce Změny v rozvrhu a Přidělit úvazky do budov, tlačítko .

Velikost učebny

Dále můžeme nechat kontrolovat, zda se žáci vejdou do učebny (pokud jsou ve Společném prostředí správně zadány údaje o počtu žáků ve skupinách a o velikosti učeben).

Přípustnost učebny pro předmět

Nejdůležitější funkcí, nezbytnou zejména pro automatické generování rozvrhu, je hlídání učeben z hlediska přípustnosti pro vyučovací předmět. Program je schopen v okamžiku nasazení lístku označit barvou kolize hodiny, pro které není k dispozici učebna. Bezkolizní zůstanou hodiny, pro které jsou volné přípustné učebny pro všechny vyučovací hodiny na nasazovaném lístku (vhodná učebna být přitom volná nemusí). Podstatné je to, zda je volná některá přípustná místnost. Ve Společném prostředí je proto důležité definovat, že např. pro tělesnou výchovu jsou vhodné tělocvičny a všechny ostatní místnosti jsou nepřípustné.

Jelikož kontrola volných přípustných učeben program zpomaluje, doporučuje se nastavit pouze pro vybrané předměty (tělesná výchova, výpočetní technika apod.).