Konfigurace programu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu >

Konfigurace programu

Chování programu lze ovlivnit změnou konfigurace. Myslíme tím například úpravu pracovní plochy, způsob barevného odlišení lístků (podle učitele, předmětu, umístění v učebnách...), výběr zobrazovaných týdenních cyklů (sudý, lichý) nebo způsob nasazování (výměny hodin, přidělování učeben apod.). V nabídce konfigurace se dále definují druhy blokování pro třídy, učitele a místnosti, místa dozorů v hodinách i o přestávkách, druhy hodin učitelů. Lze také změnit zobrazovaný rozsah hodin a dní, fonty apod.

Využití barev v rozvrhu

Aktuální týdenní cykly

Způsob nasazení

Kontrola přidělení učebny

 

Definice barev

Druhy blokování

Pohotovost, místa dohledů

Druhy hodin u učitelů

Konfigurace zobrazení

 

Konfigurace tlačítkové lišty

Rozmístění na monitoru