Export do DBF souboru

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Práce s daty >

Export do DBF souboru

Export dat rozvrhu do souboru formátu dbf slouží pro další zpracování rozvrhových dat mimo systém Bakaláři. Narozdíl od dat systému, která používají pro třídy, předměty, učitele apod. interní kódy, databázový soubor obsahuje v každém záznamu (odpovídajícímu vyučovací hodině) zkratky a názvy předmětů, učitelů, tříd, vyučovacích skupin, dnů, hodin atd.

V hlavní nabídce zvolíme Data a Export do DBF souboru, tlačítko .

V dialogovém okně vybereme pomocí zatržení položky vytvářeného souboru, zadáme název souboru a určíme adresář (složku), do kterého se soubor uloží. Vybíráme zvlášť pro hodiny v rozvrhu a pro dozory a pohotovosti.