Práce s daty

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu >

Práce s daty

 

 

Filtr na zobrazená data

Načtení dat

Uložení dat

Archivace dat (přenos dat mezi počítači)

Dearchivace dat

Správa variant rozvrhu, export, import variant

Export do DBF souboru

Program Rozvrh pracuje s daty vytvořenými v modulu Společné prostředí, v němž se zadávají údaje o učebních plánech tříd a úvazcích učitelů. Na základě těchto údajů (např. učitel Novák učí 4 hodiny matematiky v celé třídě 4.A) se v programu Rozvrh automaticky vytvoří lístečky, pomocí nichž se pak sestavuje rozvrh celé školy. Děje se tak nasazováním lístků, jejich výměnami, blokováním určitých hodin v rozvrzích, přidělováním učeben atd. Tyto změny se dále ukládají jako data programu Rozvrh.

V každém školním roce lze ukládat různé varianty rozvrhu, znovu je načítat a dělat v nich další změny. Zpravidla se ukládá stav, k němuž se případně hodláme vrátit. Variantu, ve které je definitivní rozvrh (včetně umístění v učebnách, dozorů, hodin nad základní úvazek apod.), uložíme pro suplování. Nezapomeneme zadat datum, od kterého bude rozvrh platit.

Uložením rozvrhu pro suplování (na začátku i po změnách během školního roku) se vytvoří datová struktura pro program Suplování na období od data platnosti rozvrhu. Pokud program ohlásí, že je pro dané období už uděláno suplování, musíme je zrušit. Učiníme tak v modulu Suplování v nabídce Data a Rušení suplování.

Po spuštění programu se automaticky načtou data varianty rozvrhu, se kterým jsme pracovali naposledy, nebo data zvolené varianty rozvrhu školního roku, pokud máme v dialogovém okně Načtení dat zatrženo Zobrazit dialog při spuštění programu.

V případě nestandardního ukončení (chyba, vypnutí počítače ...) existuje při dalším spuštění programu možnost návratu k situaci, kdy byl běh programu přerušen. V tomto případě stačí odpovědět Ano (na otázku Pokračovat v práci s těmito daty?).

Po přechodu na nový školní rok (v modulu Společné prostředí) se při spuštění programu Rozvrh automaticky vytvoří nový adresář s prázdným rozvrhem.