Načtení dat

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Práce s daty >

Načtení dat

Chceme-li pracovat s daty, která byla někdy před tím uložena na disk, zvolíme v hlavní nabídce Data a Načtení dat nebo klikneme na tlačítko .

V případě, že byly v rozvrhu provedeny změny, které by byly znovunačtením dat přepsány, program reaguje upozorněním a otázkou, zda aktuální data uložit.

Zvolíme-li Ano, vyvolá se nejprve dialogové okno Uložení dat. K novému načtení dojde až po uložení rozvrhu na disk. Nechceme-li aktuální stav rozvrhu ukládat, ale přesto načíst jinou variantu rozvrhu, zvolíme tlačítko Ne. Storno celou akci načítání zruší.

V dialogovém okně Načtení dat rozvrhu jsme informováni o tom, odkud byla data načtena naposledy, a odpovídáme na výzvu, kterou variantu rozvrhu načíst nyní. Předvolena je ta varianta, odkud byl rozvrh načten naposledy.

Rozhodneme-li se pro načtení jiné varianty (resp. jiných úvazků), rozvineme nabídku (kliknutím myši na šipku vpravo u názvu) a vybereme z ní požadovanou variantu. V nabídce Úvazky zvolíme platné úvazky zadané ve Společném prostředí.V nabídce Školní rok můžeme případně zvolit rozvrh jiného období, ve kterém jsme již dříve pracovali, nebo demonstrační data. Načtení zvolené varianty potvrdíme tlačítkem Ok. Pomocí tlačítka Storno můžeme celou akci načítání zrušit.

Pokud máme v dialogovém okně Načtení dat zatrženo Zobrazit dialog při spuštění programu, můžeme vybrat variantu rozvrhu i při spuštění programu.