Filtr na zobrazená data

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Práce s daty >

Filtr na zobrazená data

Nastavení filtru vyvoláme z nabídky Data a Filtr na zobrazená data nebo klikneme na tlačítko . Filtr umožňuje dočasné oddělení budov resp. vybraných tříd (např. 2.st. ZŠ) pro generování rozvrhu.

Po nastavení filtru jsou ostatní hodiny potlačeny šrafováním.

Lze s nimi normálně manipulovat, vynechává je pouze automatické generování (bere je však na vědomí). Nastavením filtru můžeme dát absolutní přednost tvorbě jedné části rozvrhu. Lze tak např. nejprve generovat celý rozvrh v jedné budově školy (v průběhu tvorby ovšem můžeme průběžně řešit problémy související s druhou budovou tím, že prostě některé problematické hodiny ve druhé budově ručně nasadíme tak, aby nedošlo ke kolizi).

Po nasazení rozvrhu v jedné budově a jeho optimalizaci vzhledem k přecházení mezi budovami, přepneme filtr na druhou budovu a v můžeme v tvorbě pokračovat.

O nastaveném filtru jsme informováni v hlavním okně: