Archivace dat

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Práce s daty >

Archivace dat

viz také

Archivaci využijeme pro zálohování a pro přenos dat rozvrhu na jiný počítač.

V hlavní nabídce zvolíme Data a Archivace dat, tlačítko . Spustíme tím obecný Archivační modul, který nabídne archivaci souborů, vztahujících se k rozvrhu.

Archivují se data Rozvrhu, Suplování a Plánu akcí zvoleného školního roku. Společně lze archivovat soubory úvazků. Výběr souborů provedeme pomocí nabídky Rychlý výběr nebo po rozbalení jednotlivých větví zaškrtnutím požadovaných položek. Po výběru stiskneme tlačítko Archivovat , v hlavní nabídce zvolíme Archivace a Archivovat nebo použijeme klávesu F9.

Data jsou komprimována do jednoho souboru, který obsahuje v názvu datum svého vytvoření (například Roz121021.zip). Standardně je předvoleno uložení do adresáře \Bakalari\rozvrh\zaloha, cestu lze snadno změnit (např. na disketu).

Viz též:

Dearchivace