Správa variant rozvrhu, export, import variant

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Práce s daty >

Správa variant rozvrhu, export, import variant

V hlavní nabídce zvolíme Data s Správa variant , export, import, tlačítko .

V zobrazeném dialogu můžeme měnit popis variant rozvrhu aktuálního školního roku a nepotřebné varianty vypustit .

Další možností je export a import varianty rozvrhu. Ten se využívá k přenosu dané varianty rozvrhu mezi jednotlivými počítači. Musíte dát pozor, aby přenášené varianty byly vytvořeny na stejném datovém základu ze Společného prostředí, tzn. že máte stejná data úvazků na jednom i druhém počítači.

Při exportu vybereme variantu pro export a adresář (složku) pro uložení exportu. Při importu vybíráme adresář (složku), ze které chceme import provést, a variantu pro import.

Při importu se nová varianta zapíše jako poslední.