Konfigurace zobrazení

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Konfigurace >

Konfigurace zobrazení

Nastavení parametrů zobrazení se provádí v dialogovém okně přístupném z hlavní nabidky Konfigurace a Konfigurace zobrazení nebo pomocí tlačítka . Nastavení se týká všech variant rozvrhu, návrat k původnímu nastavení v jednotlivých složkách je vždy po stisku tlačítka Standardní nastavení.

V programu lze změnit označení hodin i dnů a jejich používaný rozsah. Maximální rozsah je dvacet hodin, standardně označených -2, -1, 0, 1, 2 až 17 a sedm dní Po až Ne. Při prvním spuštění programu se rozsah zobrazovaných hodin nastaví na patnáct (0. až 14.) a počet dní na pět (Po až Pá).

Je samozřejmě vhodné upravit tyto počty podle potřeb školy.

Můžeme změnit rozsah a označení dnů, pokud se například např. vyučuje i v sobotu.

Učí-li se například od první a nejdéle do osmé vyučovací hodiny, je zbytečné, aby se další hodiny vůbec zobrazovaly.

Dodatečnému zúžení rozsahu mohou bránit nasazené hodiny, blokování, ale i některé údaje nastavené pro generování (šablony vhodných hodin pro předměty, souvislé vyučování či volno na oběd).

Vedle změny intervalu zobrazovaných hodin je případně možné změnit i jejich časové údaje o začátku a konci (po 1 minutě nebo po 5 minutách).

Lze i překrývat hodiny (např. 4[10:55-11:40], 5a[11:50-12:35], 5b[12:10-12:55], 6[13:05-13:50]) pro vystřídání žáků v jídelně po dvou skupinách. Rozvrh se tvoří pro hodiny 4,5,6, následně se výuka od 6. hodiny posune, hodiny se přeznačí (5 na 5a, 6 na 5b) a upřesní v 5a, 5b.

Na další záložce volíme způsob zobrazení hodin týdenních cyklů. Lze je zobrazit buď přes sebe, kdy hodiny všech aktuálních cyklů jsou zobrazeny v jednom lístečku (vhodné pro menší odlišnosti), nebo zvlášť, kdy jsou zvlášť zobrazeny lístečky pro jednotlivé cykly (vhodné pro diametrálně odlišné týdenní cykly). Mezi těmito dvěma způsoby se můžeme přepínat také pomocí tlačítka resp. , které jsou umístěny v panelu cykly.

Výběr fontů umožňuje nastavení používaných písem, aby uživateli co nejlépe vyhovovaly (po stránce čitelnosti i grafické úpravy).