Aktuální týdenní cykly

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Konfigurace >

Aktuální týdenní cykly

viz také

Úvazky obsahující údaje o předmětu, třídě, skupině, vyučujícím atd., nesou ale i informaci o týdenních cyklech, ve kterých mají být hodiny vyučovány. Výběr zobrazených týdenních cyklů provádíme pomocí hlavní nabídky Konfigurace a Aktuální cykly rozvrhu nebo pomocí tlačítka . Informaci o právě zobrazených cyklech nalezneme v liště pod tlačítkovým panelem. I zde můžeme (pomocí myši) provést změnu.

Zobrazení cyklů

Program umožňuje dvojí možnost zobrazení cyklů: přes sebe, kdy hodiny všech aktuálních cyklů jsou zobrazeny v jednom lístečku (vhodné pro menší odlišnosti), nebo zvlášť,  kdy jsou zvlášť zobrazeny lístečky pro jednotlivé cykly (vhodné pro diametrálně odlišné týdenní cykly). V informačním okně o aktuální hodině najdeme úplnou informaci o všech cyklech.

Způsob zobrazení lze přepínat v dialogu Konfigurace zobrazení nebo v panelu cykly pomocí tlačítek pro přes sebe a pro zvlášť.

Viz též:

Koncepce týdenních cyklů