Využití barev v rozvrhu

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Konfigurace >

Využití barev v rozvrhu

viz také

Snad každý, kdo sestavoval rozvrh školy, chápe nutnost barevného odlišení lístků pro rychlejší orientaci. V programu Rozvrh hodin odpadá potřeba rozlišení lístků barvou učitele (k dvojímu nasazení vyučujícího tutéž hodinu nemůže dojít díky kontrole prováděné počítačem). Použití barev získává ovšem novou, významnou roli.

Program nám umožňuje nastavit použití barev podle toho, v jakém režimu pracujeme, zda se jedná o rozvrh třídy, učitele, atd. Tento způsob obarvení se nastavuje v dialogu přístupném z hlavní nabídky Konfigurace a Využití barev v rozvrhu nebo pomocí tlačítka .

V daném dialogu vybereme jednotlivé režimy, pro které chceme upravit způsob obarvení, a pomocí tlačítka nastavení provedeme.

Způsob obarvení

bílé obarvení

barvy v programu nebudou využívány

podle aktuální situace

v okamžiku nasazování budou obarveny pouze lístky stejného předmětu (resp. lístky téhož vyučujícího). Na první pohled tak uvidíme rozmístění předmětu v rozvrhu. Můžeme snadno zkontrolovat, zda matematika není v příliš pozdních hodinách, či zda dvouhodinový předmět není dva dny po sobě nebo dokonce tentýž den (což většinou nechceme). V rozvrhu učitele jsou ze stejného důvodu zvýrazňovány lístky, týkající se téže třídy. V režimu Přidělování učeben je při tomto způsobu obarvení použita barva místnosti. Bílé lístky signalizují, že zatím nebyla přidělena učebna. Vybíráme-li místnost, vidíme denní rozvrhy tříd a učitele obarveny podle budovy. Opět je tedy na první pohled patrné, zda výuka probíhá v jedné budově, či zda bude třeba přejít. I v dalších situacích jsou barvy využívány co nejvhodněji.

předměty

lístky budou obarveny podle předmětu, lze upřesnit množinu předmětů pro obarvení

třídy

lístky budou obarveny podle třídy, lze upřesnit množinu tříd pro obarvení

učitelé

lístky budou obarveny podle učitele, lze upřesnit množinu učitelů pro obarvení

místnosti

lístky budou obarveny podle místnosti, lze upřesnit množinu místností pro obarvení

budovy

lístky budou obarveny podle budovy, ve které se učebna nachází, lze upřesnit množinu budov pro obarvení

V jistých fázích tvorby rozvrhu může být některé obarvení vhodnější, než standardně používané podle aktuální situace. Chceme-li si například prohlédnout rozvrh s ohledem na nasazení klíčových předmětů, zatrhneme obarvení podle předmětů a specifikujeme požadované vyučovací předměty.

Viz též:

Definice barev