Pohotovost, místa dohledů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Konfigurace >

Pohotovost, místa dohledů

Lze zadat několik druhů pohotovostí, místa dohledů v hodinách, o přestávce a obecných dohledů mimo rámec vyučovacích hodin (jídelna, chodba 1.patro, oddělení školní družiny apod.). Učiníme tak v hlavní nabídce Konfigurace a Pohotovost, místa dozorů, tlačítko .

Kliknutím na tlačítko vyvoláme dialogové okno pro zadání zkratky a názvu.

Zadáváme také, zda se za dohled či pohotovost bude moci (v případě absence učitele) dělat suplování. Kliknutím na tlačítko  vstoupíme do stejného dialogového okna. Potom lze měnit veškeré dříve zadané údaje. Smazat pohotovost či místo dozoru můžeme pomocí tlačítka .

Suplovací pohotovosti a dohledy přidělujeme ve zvláštním dialogovém okně v nabídce Změny v rozvrhu nebo (kromě dozorů o přestávce a obecných dozorů) též v rozvrhu učitele.