Suplovací pohotovost

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Změny v rozvrhu (třídy, učitelé, místnosti) >

Suplovací pohotovost

viz také

V hlavní nabídce vybereme Změny v rozvrhu a Suplovací pohotovosti, tlačítko . Dále vybereme druh pohotovosti (různé druhy definujeme v nabídce Konfigurace a Pohotovost, místa dohledů ).

Na pravé straně je seznam vyučujících, vlevo je rozvrh suplovací pohotovosti (nejsou-li zobrazeny všechny hodiny nastaveného rozsahu, můžeme použít rolovací lišty). Číselné údaje vedle jmen učitelů odpovídají součtům časů pohotovostí a dohledů, dle výběru na záložce učitelé v rozmístění na monitoru (pohotovosti a dohledy v hodinách ve vyučovacích hodinách, dohledy o přestávkách a obecné dohledy v minutách).

Vlevo od rozvrhu je legenda použitých barev, pod ní nalezneme indikaci hlídání kolizí.

Přidělování pohotovostí probíhá podobně, jako nasazování lístečků do rozvrhu. Klikneme na učitele, obarvení rozvrhu prozradí, kdy je vyučující k dispozici. Pohotovost přidělíme kliknutím na zvolené místo v rozvrhu (zároveň se zapíše i do rozvrhu učitele). Přidělenou pohotovost zrušíme, klikneme-li na první pole Vyjmi dohled v okně vyučujících.

V rozvrhu suplovacích pohotovostí lze (analogicky jako v rozvrhu učitele) provádět další změny. Klikneme na lístek s vyučujícím, čímž jej povytáhneme. Pak klikneme na místo, na které chceme pohotovost přesunout.

S učiteli na jednom lístku pracujeme jednotlivě nebo společně (podle nastavení v konfiguraci).

Viz též:

Dohled v hodině a o přestávce

Obecný dohled