Obecný dohled

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Změny v rozvrhu (třídy, učitelé, místnosti) >

Obecný dohled

viz také

V nabídce vybereme Změny v rozvrhu a Obecné dohledy, tlačítko . Dále vybereme učitele a dohled, který budeme danému učiteli přidělovat.

Rozvrhové pole je členěno jemným rastrem po pěti minutách. Přesný čas začátku a konce zadávaného dozoru se zobrazí po zastavení myši nad rozvrhovým polem. V panelu režim lze měnit menší a větší rozlišení zobrazení, tlačítka , resp. .

Přidělování dozorů probíhá pomocí tažení myši. Kurzor nastavíme na přesný čas začátku dohledu, stiskneme levé tlačítko myši, kurzor přesuneme na přesuneme přesný čas konce dohledu a pak stisk tlačítka uvolníme. Zadání jiného dohledu přes zadaný dohled jej zruší (současné zadání dvou dohledů tohoto typu není možné). Rušit dohledy lze po stisku volby Zruš.

Obecné dohledy se v rozvrzích učitelů zobrazí po nastavení parametru v rozmístění na monitoru.

Podobně lze nastavit možnost tisku obecných dohledů v rozvrhu učitele.

Viz též:

Suplovací pohotovost

Dohled v hodině a o přestávce